Adviseur 2018-02-23T16:15:35+00:00

KNX Adviseur

KNX adviseur voorziet in het advies rond het gebruik van KNX binnen diverse toepassingsgebieden zoals woningen, (bedrijfs)gebouwen en de zorg. Tot haar klantenkring behoren consumenten, professionals (zoals installateurs en facilitair managers) en adviseurs.

Voor consumenten

Met behulp van domotica kan een zo optimaal mogelijk comfortniveau worden bereikt. KNX adviseur voorziet de particulier hierover van een helder advies. Vanaf het begin van het bouwproces ontvang u indien gewenst advies op het gebied van domotica, om zo samen met u te komen tot de beste oplossing.
Het door KNX adviseur geboden advies resulteert in een merkonafhankelijke aanpak, wat u als eindgebruiker bijvoorbeeld de volledige vrijheid biedt in de keuze van het door u gewenste schakelmateriaal.

KNX adviseur geeft advies aan koperscollectieven en verenigingen van eigenaren (VVE’s). U bent dan ook van harte uitgenodigd om (op afspraak) een kijkje komen nemen in de KNX demowoning in Boxtel.

Voor bedrijven

Door professionals te adviseren bij hun KNX-activiteiten biedt KNX adviseur hen een duidelijk meerwaarde. Dit geldt specifiek voor installateurs en facilitair managers.
Maar bijvoorbeeld ook voor woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars, aannemers en beheerders binnen universiteiten, scholen, ziekenhuizen en gemeentes.

KNX adviseur helpt deze doelgroepen bij het vertalen van functionele eisen in technische oplossingen, het opbouwen van de KNX-installatie en de keuze van de componenten die het beste kunnen worden toegepast.
KNX adviseur denkt hierbij ook mee in financieel opzicht, om samen met u te kijken welke mogelijkheden er zijn binnen het budget.

Vanuit het bedrijfsonderdeel KNX trainingen worden tevens merkonafhankelijke KNX-opleidingen en -trainingen verzorgd voor bedrijfsprofessionals die zich bezighouden met gebouwautomatisering.

Installateurs
Naast advies en specifieke kennis op het gebied van gebouwautomatisering, is kennis van risicospreiding, technische functionaliteit en advies op het gebied van communicatie richting de eindgebruiker belangrijk voor deze doelgroep.

En weet u als installateur bijvoorbeeld wanneer en hoe het, bijvoorbeeld voor kleine installaties, interessant kan zijn om KNX in te zetten? Dat het in veel gevallen bijvoorbeeld al zinvol is KNX in te zetten om kostenefficiënt, comfortabel en flexibel te kunnen aanbieden richting uw klant? Ook het gemak dat een eindgebruiker gedurende de gebruiksduur van zijn gebouw heeft van zijn installatie kan voor u een duidelijk pluspunt zijn bij uw aanbeveling van een KNX-installatie naar uw klant.

Facilitair managers
Facilitair managers die het dynamisch beheer hebben over meerdere gebouwen worden in de praktijk met regelmaat geconfronteerd met verschillende soorten gebouwautomatisering in hun gebouwen. KNX adviseur biedt hierbij het juiste advies hier eenheid in te brengen, zodat u de beschikking krijgt over eenduidige en toekomstbestendige installaties en wij samen met u komen tot groeidocumenten, van waaruit de bestekteksten kunnen worden opgemaakt voor nieuwe aanbestedingen.

Voor adviseurs

In diverse bestekken wordt geschreven dat installaties ‘op basis van KNX’ dienen te worden uitgevoerd. Maar wat betekent dit nu eigenlijk? Wat houdt zo’n installatie in essentie in? Wat betekent het voor u als adviseur om een merkonafhankelijk advies te kunnen geven; om te denken in oplossingen in plaats van in merken van specifieke fabrikanten? En in hoeverre is de kennis die u als adviseur heeft en het advies dat u geeft nog wel voldoende up-to-date?
KNX adviseur helpt u dan ook graag uw kennisniveau (weer) op peil te brengen en de adviezen die u geeft te optimaliseren.

Vanuit het bedrijfsonderdeel KNX trainingen worden overigens ook merkonafhankelijke KNX-opleidingen en -trainingen verzorgd voor adviseurs.