Systeemintegratie 2020-10-09T16:26:01+02:00

KNX Systeemintegratie

KNX systeemintegratie – voorheen D-Touch systeemintegratie – programmeert en levert complete KNX projecten en biedt hierbij tevens ondersteuning aan particulieren en installateurs. De werkzaamheden van dit bedrijfsonderdeel binnen KNX groep lopen uiteen van de engineering, levering en programmering tot en met de uitvoering van complete KNX-projecten.

KNX Systeemintegratie wonen

De multidisciplinaire aanpak op basis van KNX in en rond domotica voor de woning betreft het optimaal samen laten werken van verschillende systemen op het gebied van:

Een duidelijke toegevoegde waarde van het te bereiken comfortniveau voor de particuliere eindgebruiker en een eenvoudige bediening van al deze verschillende – bedrade en draadloze – systemen zijn hierbij essentieel. De eindgebruiker wordt dan ook vanaf het begin van het bouwproces volledig betrokken, om zo samen te komen tot de beste oplossing.

De door KNX systeemintegratie geboden merkonafhankelijke aanpak maakt dat de eindgebruiker volledig vrij is in de keuze van het schakelmateriaal.

De portfolio van KNX systeemintegratie loopt uiteen van standaard tot en met luxe woningen voor de nieuwbouw- en renovatiemarkt. Hiertoe behoren tevens seriematige woningbouwprojecten.

KNX Systeemintegratie werken

Met een jarenlange ervaring met merkonafhankelijke systeemoplossingen speelt het bedrijfsonderdeel KNX systeemintegratie veelal vanuit bestekteksten voor de utiliteitsbouw in op actuele zaken als BREEAM, flexibel werken, energiebesparing en duurzaamheid.

Door installateurs zaken uit handen te kunnen nemen biedt KNX systeemintegratie hen een duidelijk toegevoegde waarde. Naast het inbrengen van specifieke kennis op het gebied van gebouwautomatisering, zijn ook zaken als risicospreiding, het bieden van functionaliteit en de communicatie met de eindgebruiker belangrijke aspecten voor haar klanten.

Vooraf bepaalde uitgangspunten, een duidelijk stuk advies – vanuit het bedrijfsonderdeel KNX adviseur – en bovenal een duurzame relatie met de opdrachtgever staan hierbij zowel voor als tijdens het bouwproces centraal. Ook na het bouwproces is KNX systeemintegratie voor het verlenen van service en onderhoud een betrouwbare dienstverlener voor de gebruikers van het gebouw.

Zelfs voor kleine installaties is het inzetten van KNX overigens al snel kostenefficiënter, comfortabeler en flexibeler aan te pakken dan met een conventionele installatie. Het gemak wat een eindgebruiker gedurende de gebruiksduur van zijn gebouw heeft van zijn installatie is bijvoorbeeld een duidelijk pluspunt bij het aanbevelen van gebouwautomatisering.